Cross-linx pop-up (algemene voorwaarden)

Wat is het?

– huisconcerten door Music Mining acts 2018 in privé woning (of b.v. ontmoetingsruimte bij gemeenschappelijke huisvesting).

– duur richtlijn 45 minuten zonder pauze.

– aantal uitvoerenden: 1 of 2 (incl. begeleiding)

– publiek minimaal 20 personen – bewoners en door hen zelf uit te nodigen familie, vrienden, kennissen, buren. In overleg max. 4 plaatsen reserveren voor de organisatie van Cross-linx.

– setting / sfeer: informeel, gastvrij, gezellig, feestelijk.

 

Vereisten locatie

– zorgen voor een ‘volle bak’ (minimaal 20 p.) – zelf verantwoordelijk voor (brand)veiligheid. Voldoende stoelen, bankjes, krukjes, plaats voor jassen e.d.

– goed gastheer/-vrouwschap: gratis beschikbaar stellen van koffie / thee, zo mogelijk ook frisdrank of wijn en/of een hapje. Bereidheid tot actieve ‘ambassadeursrol’ voor het festival.

– de piano moet binnen de voorafgaande twee weken gestemd zijn en speeltechnisch in goede staat. Is er geen piano en wil je wel een concert? Toch opgeven! We kijken wat mogelijk is.

– aparte ruimte (kamer) waar musici zich kunnen voorbereiden, glaasje water binnen bereik.

– na afloop enthousiast ‘met de pet rond gaan voor de musici’ en het publiek daar bij het

– welkomstwoord al even lekker voor ‘opwarmen’. Geen entreeprijs; alles op vrijwillige basis.

– opgave van aantal gasten en s.v.p. volledige gastenlijst (naam, email) aan de organisatie Cross-linx. We voorzien je van een geprepareerd Excel-document hiervoor: de volledige lijst ontvangen we graag uiterlijk 31 januari van je terug op info@cross-linx.nl

– voor max. 4 plaatsen kan de Cross-linx organisatie gasten aanleveren. Bij niet gebruik worden deze zo snel mogelijk vrijgegeven.

 

Selectie locaties en programma’s

– er wordt gemikt op rond de 8 concerten (2 per stad), in volgorde van aanmelding tot 8 januari 2018.

– z.s.m. na sluiting van aanmelding en selectie worden locaties en musici aan elkaar gekoppeld. Het streven is dit uiterlijk 14 januari 2018 te hebben afgerond en uiteraard zoveel eerder als mogelijk is.

 

Overige voorwaarden

– een huisconcert binnen Cross-linx 2018 is een vrijwillige afspraak tussen private partijen, waarvoor  Cross-linx optreedt als intermediair.

– We houden ons het recht voor om de ingezonden teksten en aanvullend materiaal te gebruiken, uitsluitend voor publicaties van Cross-linx.