ANBI

Cross-linx is een Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Cross-linx
Postbus 930
5600 AX Eindhoven
Tel: 040 – 2655600
RSIN: 822510972
KvK 50038702

Bestuurssamenstelling Stichting Cross-linx per 1 januari 2015: 
mevr. J.A. de Heer, voorzitter
dhr A.C. Bal, penningmeester
dhr. F.J. Kortie, secretaris

Doelstelling:

De stichting Cross-linx heeft tot doel het organiseren van muziekevenementen op het snijvlak van de hedendaagse klassieke muziek en avant-garde, popmuziek, en het presenteren ervan in een ongebruikelijke en energieke vorm aan een jong en divers publiek, en wil daarmee:

– de ’denkbeeldige’ scheidslijnen tussen high en low art slechten;
– bestaand publiek verrassen met een kwalitatief hoogstaand en vernieuwend programma;
– nieuw publiek verbinden aan het muziekgebouw en actuele muziek, door verrassende cross-over tussen bekende en minder bekende genres en artiesten;
– een bijdrage leveren aan de artistieke ontwikkeling van deze muziekgenres